x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Kup online


Zamów
Artykuły prasowe
Zmiany w Warunkach Technicznych – jak budować od 1 stycznia?
Z początkiem nowego roku wchodzi w życie kolejna zmiana przepisów dotyczących minimalnych wartości izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych budynków, których pozwolenie na budowę będzie złożone po 1 stycznia 2017 roku. To bardzo ważna wiadomość dla projektantów, inwestorów i wykonawców.

Stopniowe zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadzane są już od 2014 roku. Jest to konsekwencja wdrażania w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dostosowanie warunków technicznych do tej dyrektywy pociąga za sobą zaostrzenie wymagań wobec izolacyjności termicznej przegród. W związku z tym w perspektywie kilku najbliższych lat zaobserwujemy znaczne zmiany w wysokości współczynnika przenikania ciepła U.

Jak informuje Renata Ciszewska – Kierownik Laboratorium firmy Styropmin: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od 1 stycznia 2017 r. wymuszą na nas budowanie cieplejszych domów, bowiem zaostrzą wymagania dotyczące granicznych wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) [W/m2∙K].

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]

od 2014 r.

od 2017 r.

od 2021 r.

Ściany zewnętrzne przy t≥ 16C

0,25

0,23

0,20

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy t≥ 16C

0,20

0,18

0,15

Tab. 1. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla wybranych przegród zewnętrznych wg WT.

Dla inwestorów i wykonawców oznacza to konieczność wyboru odpowiednich materiałów budowlanych - warstwa styropianu musi być grubsza lub o lepszych właściwościach. Celem zmian jest zmniejszanie zapotrzebowania budynków na ciepło.

Rodzaj styropianu λD[W/(m∙K)]

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] od 2014 r.

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] od 2017 r.

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)] od 2021 r.

0,25

0,23

0,20

λ= 0,045

18 cm

20 cm

23 cm

λ= 0,040

16 cm

18 cm

20 cm

λ= 0,033

13 cm

15 cm

17 cm

λ= 0,030

12 cm

13 cm

15 cm

Tab. 2. Minimalna grubość styropianu jaką należy użyć, aby spełnić wymagania U dla ścian zewnętrznych.

Jak widać w załączonej tabeli w przypadku styropianów fasadowych λ przyjmuje najczęściej wartości od 0,045 do 0,030 [W/(m∙K)]. Warto zwrócić uwagę, że styropian o grubości 15 cm i współczynniku lambda 0,045 będzie gorszym izolatorem niż styropian o mniejszej grubości np. 12 cm, ale zdecydowanie lepszym współczynniku lambda 0,030. Pamiętajmy o tym, aby ocieplając budynek myśleć przyszłościowo i wybrać styropian, który zabezpieczy nasz dom na wiele lat bowiem jest to inwestycja, która szybko się zwróci.

Co ważne, należy wybierać styropiany, których jakość potwierdzona jest przez niezależne jednostki badawcze – na przykład Instytut Techniki Budowlanej, który wydaje Rekomendacje Techniczne i Jakości dla wyrobów, przebadanych z uwzględnieniem zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz krajowych przepisów budowlanych. Jest to potwierdzenie, że wyrób spełnia deklarowane przez producenta parametry.


Wróć
Kontakt
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fabryczna 12
07-130 Łochów

tel. (25) 675 12 24
tel. (25) 675 15 00

Siedziba główna
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 759 32 23
tel. (25) 759 32 24

Pliki do pobrania
Pobierz materiały dotyczące naszych produktów.