Poprawa efektywności energetycznej budynków pozostaje jednym z głównych zadań zarówno unijnej, jak i polskiej polityki klimatycznej. W praktyce oznacza to m.in. mniejsze zużycie ciepła, a tym samym energii potrzebnej do jego wyprodukowania. Problem energooszczędności...