Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące energooszczędności budynków. Wyższe normy będą musiały spełniać wszystkie domy, dla których pozwolenie na budowę wydano po 31 grudnia 2020 roku. Co ważne jednak również przeprowadzana od tego roku...