W 98 proc. składa się z powietrza, można go podawać recyklingowi wielokrotnie, a skutkiem jego zastosowania jest oszczędność energii. Te wszystkie cechy, ważne dla ekologii, ma najpowszechniejszy materiał ociepleniowy – styropian.

Kiedy pojawia się sformułowanie, że styropian jest materiał ekologicznym, ludzie najczęściej myślą o efektach, jakie daje ocieplenie domu, to znaczy o zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, a tym samym ograniczeniu zużycia jej źródeł, zwłaszcza tych konwencjonalnych, zwanych inaczej także kopalnymi. Ale to nie wyczerpuje zalet płyt styropianowych związanych z ochroną środowiska” – wskazuje Dariusz Pruszkowski, doradca technicznych w firmie Styropmin.

Tylko w 2 procentach styropian składa się z polistyrenu, w którym zamknięte jest powietrze. Materiał ten można odzyskiwać i przetwarzać wielokrotnie. Uzyskany w ten sposób surowiec może być ponownie wykorzystany do produkcji płyt styropianowych. Co ważne nie ma to wpływu na ich jakość. Sama produkcja styropianu także jest przyjazna dla środowiska. Jedną z jej kluczowych cech jest to, że nie generuje odpadów. Przy rozpatrywaniu ekologicznych zalet styropianu nie można pominąć trwałości tego materiału. Cykl jego życia jest długi, co oznacza, że proces recyklingu zdarza się dużo rzadziej niż w przypadku dóbr konsumpcyjnych.

Izolacja wykonana z płyt styropianowych jest jedną z najtrwalszych, ta cecha w połączeniu z możliwościami recyklingu sprawia, że jednocześnie jest to jeden z najlepszych dla środowiska sposobów ocieplania domów” – podkreśla Dariusz Pruszkowski.

Nad jakością styropianu, także w kontekście ograniczania wpływu na środowisko, czuwa Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS), które pod koniec zeszłego roku zakończyło badania środowiskowe płyt styropianowych. Prowadzono je we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej. „Styropmin jest członkiem Stowarzyszenia, spełniamy wszystkie wymagania, czego potwierdzeniem są deklaracje środowiskowe, II i III typu. To dokumenty istotne dla zrównoważonego budownictwa, dzięki nim nasi klienci wiedzą, jak styropian oddziałuje na środowisko” – zaznacza Dariusz Pruszkowski. Istotna jest zwłaszcza deklaracja środowiskowa III typu, która opisuje wpływ produktu na środowisko podczas całego cyklu życia – analizuje zatem pozyskanie surowców, przebieg produkcji, transport i montaż, użytkowanie, a także możliwości utylizacji i recyklingu.

Przeprowadzone badania (…) potwierdzają, że płyty styropianowe redukują emisję CO2 i zapotrzebowanie budynków na energię, są bezpieczne dla zdrowia pod kątem emisji pyłu PM 2.5 i PM 10 podczas montażu oraz emisji lotnych związków podczas użytkowania ocieplonego budynku, nie emitują formaldehydu oraz podlegają recyklingowi” – podkreśla PSPS w informacji na temat zakończenia badań środowiskowych styropianu.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O RECYKLINGU STYROPIANU

  • Styropian budowlany – pozostałości po ociepleniu domu muszą trafić do odpadów budowlanych, to istotne, by mogły następnie zostać przetworzone i ponownie wykorzystane. W tym celu należy zamówić specjalny kontener, a jeśli wyjątkowo tego rodzaju odpadów jest mało, można je samodzielnie odwieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
  • Opakowania np. po sprzęcie AGD, czy meblach, czyli styropian czysty – należy je wyrzucić do pojemnika na plastik i metale (najczęściej żółtego)
  • Tacki po jedzeniu, czyli styropian brudny – trafiają do odpadów zmieszanych

Kontakt dla mediów:
Martyna Andziak, Best Brands PR
tel. 505 993 003, e-mail: m.andziak@bestbrandspr.pl