KRÓL ma dotacje

na termomodernizację

„Czyste Powietrze” to rządowy program, mający na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. W 2023 roku pojawiło się w nim sporo zmian m.in. kwota dotacji na termomodernizację-  podwyższona do 135 tys. zł.

Program „Czyste Powietrze” działa od 19 września 2019 roku. Oferuje dofinansowanie do docieplenia domów jednorodzinnych, jak i do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

Program przewiduje trzy formy dofinansowania: dotację, pożyczkę oraz podatkową ulgę termomodernizacyjną.

W ramach Programu „Czyste Powietrze” można ubiegać się o dofinansowanie na:

 • ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku
 • wykonanie audytu energetycznego, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz
 • wymianę starego pieca, zakup oraz instalację nowego źródła ciepła
 • zakup i montaż urządzeń i instalacji – pompy ciepła (powietrze – woda/ powietrze – powietrze), kotły gazowe, kotły olejowe, węzły cieplne z przyłączem
 • montaż/ modernizację instalacji wewnętrznych – instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej
 • zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne)
 • wymianę okien dachowych, fasadowych, drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych
 • zakup i montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegóły programu ”Czyste Powietrze”

Królu!

uzyskaj dotację na:

ocieplenie i inne instalacje  DO  69 100 ZŁ

audyt energetyczny 1 200 ZŁ

mikroinstalację fotowoltaiczną DO 15 000 ZŁ

pompę ciepła DO 50 900 zł

3 poziomy

dofinansowania dla króla

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Progi Dochód miesięczny Maksymalny poziom dofinansowania Kwota dofinansowania
Poziom podstawowy dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł 40% do 66 000 zł
Poziom podwyższony przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym 70% do 99 000 zł
Poziom najwyższy przeciętny miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym 100% do 135 000 zł

WARUNKI

składania wniosków:

Jak złożyć wniosek?

W ramach programu „Czyste Powietrze” można dostać:

 • dotację/dotację z prefinansowaniem – to zrobisz przez Internet lub w urzędzie
 • kredyt z dotacją – uczynisz to za pośrednictwem banku

Wnioski należy składać do końca czerwca 2027 r.

Szczegółowe instrukcje składania wniosków znajdziesz również w zaprezentowanych niżej filmach:

INTERNET (dotacja/dotacja z prefinansowaniem)

 • Wejdź na rządowy portal gov.pl (zakładka Nieruchomości i środowisko -> Skorzystaj z programu Czyste Powietrze)
 • Kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK
 • Zaloguj się za pomocą login.gov.pl
 • Wybierz sposób logowania
 • Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie
 • Sprawdź wypełniony wniosek
 • Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych
 • Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
 • Wyślij dokumenty (wniosek z załącznikami), potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail.

 

URZĄD (dotacja/dotacja z prefinansowaniem)

 • Zaloguj się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Pobierz edytowalny formularz PDF wniosku
 • Wypełnij wniosek
 • Zweryfikuj wypełniony wniosek
 • Złóż wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta
 • Wydrukuj wniosek
 • Dołącz wymagane załączniki
 • Podpisz wniosek
 • Złóż wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź kurierem do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub jego oddziału lub gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

BANK (kredyt z dotacją)

 • Przyjdź do oddziału banku (lub partnera banku), który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”
 • Złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze (bank poinformuje Cię czy kredyt jest objęty gwarancją BGK)
 • Skompletuj i złóż wymagane załączniki
 • Po przyznaniu kredytu, bank wypełni Twój wniosek o dofinasowanie z programu „Czyste Powietrze”
 • Sprawdź i podpisz wypełniony wniosek o dofinansowanie
 • Bank wyśle Twój wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

STYROPIAN STYROPMIN

zakwalifikowany do dofinansowania w programie  Czyste Powietrze!

Z ogromną dumą informujemy, że nasze produkty znajdują się już na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Lista ZUM to wsparcie dla wnioskodawców programu „Czyste Powietrze” w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania. Baza powstała w oparciu o przepisy budowlane i normy obowiązujące w Polsce – gwarantuje dostęp do sprawdzonych, ekologicznych rozwiązań. Takich jak styropian marki Styropmin. Wybierając płyty  Styropmin decydujesz się nie tylko na najwyższą jakość, a co za tym idzie efektywną izolację termiczną ale także przyczyniasz się do ochrony środowiska.

ile styropianu?

 

W obliczeniu ilości styropianu jaką potrzebujesz do termomodernizacji w ramach programu „Czyste Powietrze” ułatwią Ci dwa kalkulatory: