Skuteczna termoizolacja nie może mieć przerw. O domu musimy myśleć jak o jednym organizmie, dlatego nie da się ocieplić wyrywkowo tylko niektórych części domu i liczyć, że nie dotknie nas potem brak komfortu cieplnego. Jednym z elementów, o który warto szczególnie zadbać, jest cokół.

Cokół to górna część ściany fundamentowej, która wystaje ponad grunt. Jego wysokość wynosi najczęściej ok. 30-50 cm. W stosunku do elewacji cokół może być cofnięty (ma to taką zaletę, że nie spływa po nim woda) lub nieco wysunięty. Niezależnie jednak od estetyki, cokół ma do spełnienia bardzo ważną rolę. Jest niejako buforem między gruntem a ścianami zewnętrznymi. Buforem, który ma chronić budynek przed zabrudzeniami, zawilgoceniem i przemarzaniem.

Z tego też powodu kluczowe jest prawidłowe i dokładne ocieplenie cokołu. Stara szkoła uznawała, że nie jest to obowiązkowe w przypadku domów niepodpiwniczonych, bo wystarczy termoizolacja podłogi na gruncie. Jednak obecnie odchodzi się już od takiego myślenia. Termoizolacja powinna bowiem szczelnie otulać cały dom, zatem ocieplenie ścian zewnętrznych i podłogi straci część swej funkcjonalności, jeśli pominiemy cokół.

Cokół potrzebuje specjalnego styropianu
Skoro cokół ma chronić budynek przed zawilgoceniem, to znaczy, że sam jest narażony – podobnie jak całe fundamenty – na oddziaływanie wilgoci. Z tego powodu ocieplenie cokołu należy wykonać ze styropianu wodoodpornego. Będzie to ten sam materiał, jaki stosuje się do izolacji fundamentów. Nie należy natomiast sięgać po styropian przeznaczony do ocieplania ścian, czy styropian fasadowy.

Ponadto cokół to niejako najniższa cześć ściany, znajduje się blisko gruntu, chodnika, a z tego powodu bardziej narażona jest nie tylko na zabrudzanie, ale i na uderzenia, czy zniszczenie. Styropian, który zastosujemy do ocieplania cokołu, musi zatem uwzględniać i to ryzyko. Warto wybierać materiały o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.

Oba kryteria, zarówno jeśli chodzi o wodoodporność, jak i wytrzymałość, spełnia np. Hydromin i Hydromin Super, produkowane przez Styropmin.

Niebezpieczna woda
Właściwa izolacja fundamentów oraz cokołu to nie tylko kwestia skutecznego utrzymania ciepła w budynku. Izolacja musi także zatrzymać wilgoć, która jest nieunikniona, skoro fundamenty i cokół mają styczność z gruntem, przed przedostaniem się do ścian i dalej do wnętrza domu.

Po pierwsze stawką jest trwałość ścian. Woda, która zamarza i odmarza, nieuchronnie doprowadzi do zniszczeń. Po drugie chodzi również o zdrowie. Zawilgocenie ścian zwiększa bowiem ryzyko rozwoju grzybów i pleśni, które nie są obojętne dla człowieka. Najogólniej można powiedzieć, że oddziałują przede wszystkim na układ oddechowy (powodują infekcje, wzmagają alergię) i pokarmowy. Szczególnie jednak są niebezpieczne dla dzieci. Wydzielane przez grzyby toksyny mogą mieć poważny wpływ na układ odpornościowy dziecka. A to tylko przykłady szkodliwego wpływu grzybów na zdrowie człowieka.

PAMIĘTAJ, ŻE
Wszystkie materiały użyte do budowy i wykończenia domu mają znaczenie dla jego przyszłej funkcjonalności. Prawidłowe ocieplenie cokołu nie wystarczy, jeśli zaniedbamy ostatnią warstwę wykończeniową, tę, którą zazwyczaj wybieramy, kierując się wyglądem. Musi ona być nienasiąkliwa.