W 2008 roku STYROPMIN otrzymuje dyplom i tytuł członka Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, która jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Aktywnie uczestniczy ona w pracach Komitetu Budownictwa przy KIG. Jest najstarszą organizacją samorządu gospodarczego działającą w branży budowlanej od 1990 r. Skupia w swoich szeregach producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych, firmy wykonawstwa budowlanego, placówki naukowo-badawcze, organizatorów targów, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły budowlane i prasę fachową. Wykorzystując wspólne doświadczenie, status poważnego partnera i wyraziciela opinii środowiska przedsiębiorców budowlanych – współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków działalności gospodarczej w Polsce.