jak czytac etykietę styropianu


Najpopularniejszą na polskim rynku metodą izolacji domów jest ocieplenie styropianem. Nic dziwnego – materiał ma wszechstronne zastosowanie. A stale rozwijający się rynek budowlany sprawił, że w ofertach producentów pojawiły się dedykowane płyty izolacyjne przeznaczone do ocieplenia różnych miejsc – od fundamentów, przez ściany i podłogi, aż po sam dach. Poszczególne rozwiązania różnią się właściwościami i parametrami technicznymi, dlatego podpowiadamy w jaki sposób czytać etykietę materiału i na co zwrócić uwagę.

Przed wyborem określonego rodzaju materiału izolacyjnego warto wcześniej (nawet pokrótce) zapoznać się z dwoma najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na jakość izolacji. Pierwsza z nich – współczynnik przewodzenia ciepła czyli tzw. lambda λ [W/mK]. Podstawowa zasada mówi, że im jest mniejsza, tym materiał ma lepsze właściwości izolacyjne. Styropiany pasywne charakteryzują się najniższym na rynku współczynnikiem przewodzenia ciepła na poziomie od λ≤0,033 do λ≤0,030. Dla standardowego, białego styropianu wartość ta może wynieść od λ≤0,042 do λ≤0,036. Na etykiecie czasami spotkać można również oznaczenie λD – literę „d” należy czytać jako „deklarowana”. Na przykład w ten sposób opisuje swoje produkty firma Styropmin. Oznacza to, że współczynnik lambda jest deklarowany na podstawie szczegółowych obliczeń i stałych badań jakościowych prowadzonych przez specjalistyczne laboratorium jakościowe producenta.

Druga bardzo istotna kwestia – współczynnik przenikania ciepła oznaczany jako U (W/(m²·K)), który określa izolacyjność cieplną budynków. Jest on zawarty w szczegółowych przepisach budowlanych dotyczących poszczególnych przegród (np. ścian, stropów czy dachów). Co ważne – w przypadku ocieplenia należy spełnić wszystkie normy zawarte w obecnych regulacjach prawa budowlanego, które dążą do maksymalnego ograniczenia strat ciepła w budynku. Wartość współczynnika przenikania ciepła zależy od trzech elementów: materiału budowlanego wykorzystanego w danej przegrodzie, rodzaju przegrody i jej grubości.

Na jakie parametry dodatkowo zwracać uwagę?
Podczas wyboru styropianów warto zwrócić uwagę także na rodzaj izolowanej przegrody – ma to duże znaczenie, ponieważ na rynku znajdziemy specjalne dedykowane styropiany o podwyższonych cechach dotyczących np. nasiąkliwości czy wytrzymałości na ściskanie. Nasiąkliwość to bardzo istotna kwestia w przypadku miejsc o podwyższonej wilgotności (piwnice, fundamenty czy balkony). Oznacza się ją symbolem WL(T), który wskazuje na poziom nasiąkliwości styropianu wodą po 28 dniach. W przypadku miejsc szczególnie narażonych na działanie wilgoci warto wybierać takie styropiany, których wskaźnik nasiąkliwości jest na poziomie 4% lub mniejszym. Oznacza to, że produkt jest wodoodporny.

styropian na zewnątrz domu

Drugą ważną kwestią – szczególnie w przypadku izolacji podłóg i stropów – jest wytrzymałość na ściskanie. Parametr ten oznaczony jest jako CS (10) i informuje jaki nacisk jest potrzebny, aby sprasować płytę styropianową o 10% jej grubości. Wytrzymałość na ściskanie jest bardzo istotna w przypadku ocieplenia podłóg i stropów, ponieważ te przegrody narażone są na dodatkowe obciążenia, np. wylewek, materiałów wykończeniowych, mebli etc. Doskonałym materiałem do izolacji takich miejsc będzie styropian, którego wartość CS(10) jest wyższa niż 80, czyli np. styropian Styropmin DP CS PRO 100 o współczynniku CS(10)100 lub wyższy.

Jak czytać etykietę styropianu?
Przykładowy kod na etykiecie styropianu oznaczonego zgodnie z obowiązującą w Polsce normą na przykładzie styropianu Styropmin Passive λ PRO 31 wygląda następująco: EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100. Bez wątpienia dla użytkownika, który po raz pierwszy ma do czynienia z wyborem materiału izolacyjnego stanowi to nie lada zagadkę. A oznaczenia te mają bardzo duże znaczenie. Dlatego, żeby wybrać najlepszy wariant styropianu do zastosowania zarówno wewnątrz domu, jak i styropianów na zewnątrz, należy zapoznać się z niezbędnymi oznaczeniami na etykietach. Poniżej podpowiadamy co oznaczają poszczególne skróty:
EPS – polistyren ekspandowany
XPS – polistyren ekstrudowany
EN – europejska norma
PL – polska norma
T – tolerancja grubości
L – tolerancja długości
W – tolerancja szerokości
Sb – tolerancja prostokątności
P – tolerancja płaskości
BS – poziom wytrzymałości na zginanie
TR – poziom wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
CS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu
DS(N) – poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności względnej)
DS(70,-) – poziom stabilności wymiarowej w temperaturze 70°C
DLT(1)5 – poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury
SD – poziom sztywności dynamicznej
CP – poziom ściśliwości
WL(T) – poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu
WD(V) – poziom absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji
λD – współczynnik przewodzenia ciepła