Ocieplenie styropianem to najpopularniejsza metoda izolacji budynków. W zależności od potrzeb do wyboru są płyty dedykowane różnym zastosowaniom. Zachowują one cenione zalety styropianu, ale różnią się parametrami. Wyjaśniamy zatem, jak czytać etykiety na opakowaniach styropianu, by wybrać potrzebny nam produkt.

Jednym z najważniejszych parametrów jest współczynnik przewodzenia ciepła, czyli tzw. lambda – λ. Im jest niższy, tym styropian ma lepsze właściwości izolacyjne. Na przykład oznaczenie λ ≤ 0,033 czy λ ≤ 0,030 spotkamy na tzw. styropianach pasywnych, podczas gdy współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianów tradycyjnych będzie wynosił np. λ ≤ 0,038. Jeśli w opisie styropianu napotkamy oznaczenie λD, „d” należy odczytać jako „deklarowana”.
Lambda może być podstawowym kryterium wyboru styropianu, ale nie jedynym. Jeżeli interesuje nas izolacja poddasza albo piwnicy czy fundamentów, warto szukać styropianu o dodatkowych – ważnych z punktu widzenia przeznaczenia – cechach takich, jak np. wytrzymałość na obciążenie lub nasiąkliwość.

Co się liczy oprócz lambdy
Istotne informacje kryją się pod oznaczeniami CS (10) oraz TR. Pierwsze z nich dotyczy wytrzymałości na ściskanie przy 10 proc. odkształceniu względnym i informuje, jaki nacisk jest potrzebny, by sprasować styropianową płytę o 10 proc. jej grubości. Ten parametr liczy się, gdy wybieramy styropian do ocieplenia podłóg na gruncie albo płaskiego dachu, bo w obu tych przypadkach warstwa izolacji będzie wystawiona na dodatkowe obciążenia np. wylewka zadziała jak prasa na warstwę styropianu.
Dla podłóg na gruncie i dachów płaskich parametr ten powinien wynosić nie mniej niż 80. Oznaczenie będzie wtedy wyglądało tak: CS(10)80. Zaś na etykiecie styropianu fasadowego możemy znaleźć np. takie oznaczenie: CS(10)70.
Z kolei TR określa wytrzymałość na rozciąganie i jest kluczowy, gdy ocieplamy budynek metodą lekką mokrą (przy użyciu zaprawy klejowej). TR dla styropianu fasadowego nie powinien być mniejszy niż 80. Oznaczenie będzie wtedy wyglądało tak: TR80.
W przypadku styropianu przeznaczonego do ocieplania powierzchni o podwyższonej wilgotności (np. fundamenty lub piwnice) warto zwrócić uwagę na oznaczenie WL(T). To informacja o poziomie nasiąkliwości wodą po 28 dniach (4 tygodniach). Szukajmy styropianów, dla których jest ona na poziomie max. 4 proc. Oznaczenie będzie wyglądało wówczas np. tak: WL(T)4 ≤ 4%.

SYMBOLE W KODZIE STYROPIANU:
• EPS – polistyren ekspandowany
• XPS – polistyren ekstrudowany
• EN – europejska norma
• PL – polska norma
• T – tolerancja grubości
• L – tolerancja długości
• W – tolerancja szerokości
• Sb – tolerancja prostokątności
• P – tolerancja płaskości
• BS – poziom wytrzymałości na zginanie
• TR – poziom wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
• CS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu
• DS(N) – poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności względnej)
• DS(70,-) – poziom stabilności wymiarowej w temperaturze 70°C
• DLT(1)5 – poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury
• SD – poziom sztywności dynamicznej
• CP – poziom ściśliwości
• WL(T) – poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu
• WD(V) – poziom absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji
• λD – współczynnik przewodzenia ciepła

PRZYKŁADOWY KOD NA ETYKIECIE STYROPIANU:
EPS-EN 13163-T1-L2-W2- Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Taki kod znajduje się na styropianie Passive Pro 31.