JAK CZYTAĆ KOD NA ETYKIECIE PRODUKTU

EPS  – polistyren ekspandowany
EN – europejska norma
PL – polska norma
T – tolerancja grubości
L – tolerancja długości
W – tolerancja szerokości
Sb – tolerancja prostokątności
P – tolerancja płaskości
BS – poziom wytrzymałości na zginanie
XPS – polistyren ekstrudowany
TR – poziom wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
CS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu
DS(N) – poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności względnej)
DS(70,-) – poziom stabilności wymiarowej w temperaturze 70°C
DLT(1)5 – poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury
SD – poziom sztywności dynamicznej
CP – poziom ściśliwości
WL(T) – poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu
WD(V) – poziom absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji
λD – współczynnik przewodzenia ciepła