Każdy kto jest Królem Energooszczędzania zyskuje nie tylko w trakcie sezonu grzewczego, ale już na etapie przeprowadzania prac termoizolacyjnych. Wystarczy w tym celu wybrać energooszczędne płyty styropianowe, które generują znacznie niższe koszty ogrzewania oraz zwrócić się o dofinansowanie na ich zakup w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Ideą programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawę jakości życia w Polsce. Jest to pierwszy ogólnopolski projekt oferujący dofinansowanie do docieplenia domów jednorodzinnych, jak i do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Jego głównym celem była – i jest – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach Programu można uzyskać dodatkowe środki na termomodernizację poprzez dotację lub kredyt.

Zyskujesz z Programem
„Czyste Powietrze” działa od 19 września 2019 roku, ale w 2023 roku pojawiło się w nim sporo zmian, a jedną z nich jest podwyższona dotacja na termomodernizację domu jednorodzinnego – m.in. można otrzymać nawet do 135 tys. zł wsparcia w tym zakresie. Program oferuje dofinansowanie na:

 • wykonanie audytu energetycznego, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych ekspertyz,
 • wymianę starego pieca, zakup oraz instalację nowego źródła ciepła,
 • zakup i montaż urządzeń i instalacji – pompy ciepła (powietrze – woda/ powietrze – powietrze), kotły gazowe, kotły olejowe, węzły cieplne z przyłączem,
 • montaż/ modernizację instalacji wewnętrznych – instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne),
 • wymianę okien dachowych, fasadowych, drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych (jeśli garaż jest przy domu),
 • ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku,
 • zakup i montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program trwa do 2030 roku a inwestycję możesz zrealizować w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Jak złożyć wniosek?
W ramach programu „Czyste Powietrze” aby dostać dotację/dotację z prefinansowaniem należy złożyć wniosek przez Internet lub w urzędzie. Jeśli decydujesz się na kredyt z dotacją – zrobisz to za pośrednictwem banku.

1. INTERNET (dotacja/dotacja z prefinansowaniem)

 • Wejdź na rządowy portal gov.pl (zakładka Nieruchomości i środowisko -> Skorzystaj z programu Czyste Powietrze
 • Kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK
 • Zaloguj się za pomocą login.gov.pl
 • Wybierz sposób logowania
 • Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie
 • Sprawdź wypełniony wniosek
 • Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych
 • Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
 • Wyślij dokumenty (wniosek z załącznikami), potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail.

2. URZĄD (dotacja/dotacja z prefinansowaniem)

 • Zaloguj się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Pobierz edytowalny formularz PDF wniosku
 • Wypełnij wniosek
 • Zweryfikuj wypełniony wniosek
 • Złóż wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta
 • Wydrukuj wniosek
 • Dołącz wymagane załączniki
 • Podpisz wniosek
 • Złóż wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź kurierem do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub jego oddziału lub gminy, która zawarła porozumienie o realizacji programu.

3. BANK (kredyt z dotacją)

 • Przyjdź do oddziału banku (lub partnera banku), który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”
 • Złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze (bank poinformuje Cię czy kredyt jest objęty gwarancją BGK)
 • Skompletuj i złóż wymagane załączniki
 • Po przyznaniu kredytu, bank wypełni Twój wniosek o dofinasowanie z programu „Czyste Powietrze”
 • Sprawdź i podpisz wypełniony wniosek o dofinansowanie
 • Bank wyśle Twój wniosek do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dobry wybór
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu i przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji oszczędzasz pieniądze oraz masz szansę realnie włączyć się w ochronę środowiska. Wybierz najlepszy styropian i już teraz skorzystaj z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.