Warszawie odbyła się Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” podczas której firma STYROPMIN otrzymała statuetkę oraz tytuł Lidera Przedsiębiorczości za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowania firmy do funkcjonowania na zintegrowanym rynku europejskim.
Organizatorami wydarzenia byli Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Honorowy patronat nad Galą Konkursu objął Marszałek Województwa Mazowieckiego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.