Firma STYROPMIN otrzymuje już trzeci MEDAL EUROPEJSKI. Uroczysty finał XXII edycji wręczenia Medalu Europejskiego odbył się 9 listopada 2011 roku w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Medalem wyróżniane są produkty, które spełniają standardy europejskie. Nagroda jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróżnionym produktom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reprezentowane przez ministra ds. członkostwa w UE) oraz przez Business Centre Club. Medal Europejski przyznawany jest już od 18 lat, a wśród nagrodzonych nim firm są zarówno najwięksi polscy producenci, banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liderzy branży budowlanej, firmy informatyczne i telekomunikacyjne.

Nominowany produkt musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna ocenia także czy, i w jaki sposób firma wykorzystuje możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej – czy korzysta ze szkoleń, seminariów na temat gospodarki europejskiej, konsultacji i analiz prawnych, badań rynku itp. Firma, która nominowała nagrodzony produkt otrzymuje dyplom oraz medal z brązu. Tym razem nagrodzonym produktem został agregatowe, nowoczesne płyty do ogrzewania podłogowego stanowiące świetną izolację termiczną oraz konstrukcję dla instalacji do ogrzewania podłogowego.