W dniu 28 października 2004 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród IX Edycji Medalu Europejskiego. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia firma STYROPMIN otrzymała swój pierwszy Medal Europejski przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Dynamiczny rozwój i całokształt działalności firmy został doceniony i przedsiębiorstwo odznaczono prestiżowym wyróżnieniem Medalu Europejskiego za wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie do izolacji cieplnej i akustycznej w budownictwie.

W uroczystości tej uczestniczyli, obok przedsiębiorców z Business Centre Club, przedstawiciele Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, członkowie rządu i parlamentu odpowiedzialni za integrację Polski z Unią Europejską, wybitni artyści i publicyści. Gospodarzami uroczystości byli: minister Jarosław Pietras (Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej), Józef Oleksy (Marszałek Sejmu RP), Marek Goliszewski (prezes Business Centre Club) i Grażyna Majcher-Magdziak (przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej Medalu Europejskiego).

Medale Europejskie przyznawane są wyrobom które swoimi standardami porównywalne są z poziomem europejskim. Wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy, posiadać odpowiednie licencje i dopuszczenia. Komisja Weryfikacyjna brała pod uwagę dynamikę firmy oferującej dane produkty, oraz otrzymane przez nią nagrody i certyfikaty.