Nagrody i wyróżnienia

Każda jedna nagroda, każde jedno wyróżnienie i każde jedno członkostwo w prestiżowych stowarzyszeniach jest dla nas powodem do dumy oraz ukoronowaniem naszej pracy. Pomagają one promować rozwój naszej firmy. Stanowią solidne potwierdzenie dla naszych decyzji, wyborów oraz naszych starań. Są też dowodem uznania dla naszych produktów. Jednocześnie mobilizują i zachęcają do dalszej ciężkiej pracy.

OTO NIEKTÓRE

z naszych nagród

Lider Przedsiębiorczości Roku 2017

Warszawie odbyła się Gala Konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2017” podczas której firma STYROPMIN otrzymała statuetkę oraz tytuł Lidera Przedsiębiorczości za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, innowacyjności i dostosowania firmy do funkcjonowania na zintegrowanym rynku europejskim.
Organizatorami wydarzenia byli Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Honorowy patronat nad Galą Konkursu objął Marszałek Województwa Mazowieckiego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Gazela biznesu 2017

STYROPMIN zdobywa po raz czwarty prestiżową nagrodę Gazele Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jest to wyraźnym dowodem ciągłego rozwoju firmy oraz jej wiarygodności i rzetelności.
Gazela Biznesu to laur przyznawany corocznie przez Puls Biznesu, ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony biznesowi, gospodarce i giełdzie. Nagradzane są firmy, które przez trzy poprzednie lata odnotowują wzrost sprzedaży, zachowując jednocześnie dodatni wynik finansowy. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza przynależność STYROPMIN-u do elitarnego Klubu Gazel Biznesu prężnie działających firm.

Inwestycja roku – Oświęcim 2016

Dnia 6 kwietnia 2017 roku STYROPMIN otrzymał nagrodę za Inwestycję Roku – Oświęcim 2016. Nagrodę wręczył Przewodniczący Kapituły Prezydent Oświęcimia. Nagrodzoną inwestycją jest kolejny już zakład produkcyjny firmy wyposażony w bardzo nowoczesny park maszynowy oraz laboratorium badawcze umożliwiające zaoferowanie klientom produktów najwyższej jakości.

Budowlana Marka Roku 2016

23 czerwca 2016 roku odbyła się uroczysta gala podsumowująca 12 edycję rankingu Budowlana Marka Roku. Ranking ten wyłania najlepsze marki materiałów budowlanych w Polsce. Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele producentów materiałów budowlanych, organizacji zrzeszających wykonawców, stowarzyszeń branżowych i mediów. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia firma STYROPMIN otrzymała wyróżnienie za sukcesy w kreowaniu silnej marki na rynku materiałów budowlanych w kategorii Materiały Termoizolacyjne. Tytuł ten przyznawany jest na podstawie wyników ogólnopolskiego badania opinii i preferencji firm wykonawczych – dlatego wyniki te są w pełni miarodajne i obiektywne.

Wyróżnienie na rynku materiałów budowlanych

23 czerwca 2016 roku odbyła się uroczysta gala podsumowująca 12 edycję rankingu Budowlana Marka Roku. Ranking ten wyłania najlepsze marki materiałów budowlanych w Polsce. Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się przedstawiciele producentów materiałów budowlanych, organizacji zrzeszających wykonawców, stowarzyszeń branżowych i mediów. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia firma STYROPMIN otrzymała wyróżnienie za sukcesy w kreowaniu silnej marki na rynku materiałów budowlanych w kategorii Materiały Termoizolacyjne. Tytuł ten przyznawany jest na podstawie wyników ogólnopolskiego badania opinii i preferencji firm wykonawczych – dlatego wyniki te są w pełni miarodajne i obiektywne.

Złoty Krzyż Zasługi

23 października 2014 roku właściciel firmy STYROPMIN na wniosek Wojewody Mazowieckiego otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej.
Krzyż Zasługi – to polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi.

Nagroda Powiatu Mińskiego

15 maja 2014 roku na XIII Galii Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura” firma STYROPMIN otrzymała nagrodę przyznawaną za osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne służące rozwojowi oraz promocji regionu. STYROPMIN otrzymał nagrodę w dziedzinie rozwój przedsiębiorczości. Zgłoszenia  dokonano na wniosek Stowarzyszenia Ekonomia, Przedsiębiorczość, Innowacja „Ekonom Bliżej”.

Medal Europejski

Firma STYROPMIN otrzymuje już trzeci MEDAL EUROPEJSKI. Uroczysty finał XXII edycji wręczenia Medalu Europejskiego odbył się 9 listopada 2011 roku w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Medalem wyróżniane są produkty, które spełniają standardy europejskie. Nagroda jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróżnionym produktom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (reprezentowane przez ministra ds. członkostwa w UE) oraz przez Business Centre Club. Medal Europejski przyznawany jest już od 18 lat, a wśród nagrodzonych nim firm są zarówno najwięksi polscy producenci, banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, liderzy branży budowlanej, firmy informatyczne i telekomunikacyjne.

Nominowany produkt musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna ocenia także czy, i w jaki sposób firma wykorzystuje możliwości, jakie daje członkostwo Polski w Unii Europejskiej – czy korzysta ze szkoleń, seminariów na temat gospodarki europejskiej, konsultacji i analiz prawnych, badań rynku itp. Firma, która nominowała nagrodzony produkt otrzymuje dyplom oraz medal z brązu. Tym razem nagrodzonym produktem został agregatowe, nowoczesne płyty do ogrzewania podłogowego stanowiące świetną izolację termiczną oraz konstrukcję dla instalacji do ogrzewania podłogowego.    

Solidny partner w biznesie

Solidny Partner w Biznesie. Wyróżnienie to STYROPMIN otrzymał 25 listopada 2009 roku od firmy SYNTHOS S.A. w ramach uznania za doskonałą współpracę. STYROPMIN od samego początku współpracuje z grupą SYNTHOS, która jest największym producentem polistyrenu do spieniania w Europie i jednym z największych producentów tego surowca na świecie, a także jednym z największych producentów XPS-a (polistyren ekstrudowany) w Europie.

Dyplom i tytuł członka Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa

W 2008 roku STYROPMIN otrzymuje dyplom i tytuł członka Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, która jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Aktywnie uczestniczy ona w pracach Komitetu Budownictwa przy KIG. Jest najstarszą organizacją samorządu gospodarczego działającą w branży budowlanej od 1990 r. Skupia w swoich szeregach producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych, firmy wykonawstwa budowlanego, placówki naukowo-badawcze, organizatorów targów, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły budowlane i prasę fachową. Wykorzystując wspólne doświadczenie, status poważnego partnera i wyraziciela opinii środowiska przedsiębiorców budowlanych – współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków działalności gospodarczej w Polsce.

Gazela Biznesu

STYROPMIN zdobywa drugi raz z rządu prestiżową nagrodę Gazele Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Gazela Biznesu to laur przyznawany corocznie przez Puls Biznesu, ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony biznesowi, gospodarce i giełdzie. Nagradzane są firmy, które przez trzy poprzednie lata odnotowują wzrost sprzedaży, zachowując jednocześnie dodatni wynik finansowy. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza przynależność STYROPMIN-u do elitarnego Klubu Gazel Biznesu prężnie działających firm. 

Statuetka Business Centre Club

STYROPMIN jako wieloletni członek Business Centre Club, prestiżowego klubu dla przedsiębiorców, otrzymuje statuetkę z okazji dziesięciolecia istnienia jednej z loży klubu, loży siedleckiej 1996 – 2006. Przez kilka lata STYROPMIN ściśle z nią współpracował, w kolejnych latach z lożą warszawską.  Business Centre Club  to największa w kraju ustawowa organizacją indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 23 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele niemal wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci materiałów budowlanych, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze. 

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. BCC jako klub biznesu jest organizacją międzynarodową, członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, instytucji opiniującej Komisji Europejskiej w Brukseli. Klub został wyróżniony w siedzibie Parlamentu Europejskiego specjalną nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej.

Gazela Biznesu

STYROPMIN zdobywa nagrodę Gazele Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza przynależność STYROPMIN-u do elitarnego Klubu Gazel Biznesu prężnie działających firm. 

Gazele Biznesu to konkurs organizowany nieprzerwanie od 2000 roku. Jego celem jest wyróżnienie małych i średnich firm, które dzięki dynamicznemu rozwojowi doskonale radzą sobie wśród znacznie większych konkurentów. Tym, co charakteryzuje „firmę-gazelę”, jest z pewnością umiejętność podejmowania szybkich decyzji i odwaga w ich realizacji.

Autorem zestawienia najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich polskich przedsiębiorstw, przygotowywanego dla dziennika Puls Biznesu jest Coface Poland. Jako jedna z największych polskich wywiadowni gospodarczych dysponuje bogatą i stale aktualizowaną bazą informacji o polskich firmach, która jest podstawą do przygotowania rankingu. Ponadto, każdego roku weryfikuje wyniki firm kandydujących do tego zestawienia. Przygotowując ranking, Coface corocznie dokonuje analizy statystycznej i jakościowej tysięcy polskich przedsiębiorstw, aby w zestawieniu znalazły się firmy nie tylko spełniające twarde kryteria rankingu, ale także wiarygodne. Podstawowym kryterium rankingu Gazele Biznesu jest analiza i szczegółowe badanie wyników finansowych kandydata za pełne trzy poprzedzające lata. Aby zakwalifikować się do rankingu firma STYROPMIN musiała co roku odnosić istotny wzrost przychodów oraz ani razu nie odnotować straty.

Medal Europejski

Uroczyste wręczenie medali i dyplomów laureatom XI Edycji Medalu Europejskiego odbyło się 19 października 2005 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Firma STYROPMIN drugi rok z rzędu została uhonorowana tym wyjątkowym wyróżnieniem. Tym razem za innowacyjne płyty styropianowe TERMOSTYR® EPS 200 – 036. 

Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego.

Gospodarzami uroczystości byli: sekretarz KIE, minister Jarosław Pietras, prezes BCC Marek Goliszewski, przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej Medalu Europejskiego Grażyna Majcher-Magdziak i szef Komisji Europejskiej Konwentu BCC, członek Rady Organizatorów BCC Jarosław Mulewicz.

Tytuł laureata w konkursie Mazowieckiej Nagrody Jakości

W 2005 roku STYROPMIN zdobywa tytułu laureata i otrzymuje statuetkę za udział w VIII edycji konkursu Mazowieckiej Nagrody Jakości w kategorii organizacji gospodarczych i produkcyjnych. Nagrodzie tej patronują Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W konkursach tych udział biorą firmy, przedsiębiorstwa, organizacje gospodarcze i publiczne, które w praktyce stosują filozofię Zarządzania przez Jakość. Szeroko pojęta jakość należy do głównych warunków osiągania sukcesów gospodarczych, a większość krajów rozwiniętych doskonali swe gospodarki bazując na koncepcji Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management – TQM). Do grona tego dołączył nasz kraj, który poprzez członkostwo w Unii Europejskiej, uczestniczy w jej konkurencyjnym rynku. Dlatego na drogę tę weszło szereg polskich, w tym mazowieckich, firm i organizacji. Wiele z nich dostrzegło swą szansę w opracowaniu nowej strategii i podjęcia kompleksowej restrukturyzacji systemów zarządzania. Obiektywnym miernikiem praktycznego wdrażania filozofii Zarządzania przez Jakość stała się Mazowiecka Nagroda Jakości adresowana do przedsiębiorstw, którą firma STYROPMIN właśnie otrzymała.

Medal Europejski

W dniu 28 października 2004 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród IX Edycji Medalu Europejskiego. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia firma STYROPMIN otrzymała swój pierwszy Medal Europejski przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Dynamiczny rozwój i całokształt działalności firmy został doceniony i przedsiębiorstwo odznaczono prestiżowym wyróżnieniem Medalu Europejskiego za wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie do izolacji cieplnej i akustycznej w budownictwie.

W uroczystości tej uczestniczyli, obok przedsiębiorców z Business Centre Club, przedstawiciele Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, członkowie rządu i parlamentu odpowiedzialni za integrację Polski z Unią Europejską, wybitni artyści i publicyści. Gospodarzami uroczystości byli: minister Jarosław Pietras (Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej), Józef Oleksy (Marszałek Sejmu RP), Marek Goliszewski (prezes Business Centre Club) i Grażyna Majcher-Magdziak (przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej Medalu Europejskiego).

Medale Europejskie przyznawane są wyrobom które swoimi standardami porównywalne są z poziomem europejskim. Wyroby muszą spełniać wymagane prawem normy, posiadać odpowiednie licencje i dopuszczenia. Komisja Weryfikacyjna brała pod uwagę dynamikę firmy oferującej dane produkty, oraz otrzymane przez nią nagrody i certyfikaty.