Projekty UE

Działanie 3.2  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
Projekt  „Wdrożenie innowacyjnej technologii SYSTEM STABILIZACJI I SKRÓCENIA PROCESU PRODUKCJI WYROBÓW TERMOIZOLACYJNYCH EPS Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ODZYSKANEJ do produkcji styropianu dla budownictwa energooszczędnego”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014 – 2020 Oś priorytetowa  III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Numer projektu    POIR.03.02.02-00-0198/16     
Wartość projektu            16 694 153,00 pln
Kwota dofinansowania    6 000 000,00 pln
Celem projektu jest wdrożenie w Styropmin Sp. z o.o. autorskiej, innowacyjnej technologii spieniania i formowania polistyrenu (styropianu) opartej o unikatowy proces produkcyjny opracowany przez dział badawczo-rozwojowy przedsiębiorstwa. Wdrożenie technologii pozwoli na wprowadzenie do produkcji znacząco ulepszonego produktu – styropianu o unikatowych właściwościach technicznych i użytkownych w stosunku do produktów dostępnych na rynku w Polsce i Europie.

Zapytanie ofertowe – Budowa zakładu produkcji styropianu w Zielonej Górze  formularz edytowalny odpowiedzi na zapytanie
Zapytanie ofertowe – Zakup urządzeń do badań produktów celem weryfikacji i jakościowej oceny formularz edytowalny odpowiedzi na zapytanie
Zapytanie ofertowe – Zakup zestawu urządzeń do produkcji styropianu formularz edytowalny odpowiedzi na zapytanie
Zapytanie ofertowe – Stworzenie instalacji wewnątrz hali produkcyjnej formularz edytowalny odpowiedzi na zapytanie
Zapytanie ofertowe – Zakup sprężarki wraz z osprzętem formularz edytowalny odpowiedzi na zapytanie
Zapytanie ofertowe – Zakup spieniarki cyklicznej formularz edytowalny odpowiedzi na zapytanie
Zapytanie ofertowe – Zakup wózków widłowych formularz edytowalny odpowiedzi na zapytanie
  • Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawę sprzętu ITformularz edytowalny odpowiedzi na zapytanie
Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawę Stanowisk  rejestrujących i etykietyzujących  produkcję formularz edytowalny odpowiedzi na zapytanie
Unieważnienie postępowania ofertowego
Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawę sprzętu IT
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Budowa zakładu produkcji styropianu w Zielonej Górze
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Stworzenie instalacji wewnątrz hali produkcyjnej umożliwiających produkcję w nowej technologii obejmującą Suszarnię surowca, Instalację, rekuperacji ciepła, Instalację chłodzenia azotem, Instalację  dozującą dodatki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup ZESTAWU MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI STYROPIANU
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup spieniarki cyklicznej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Zakup SPRĘŻARKI wraz z osprzętem
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup Wózków widłowych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup urządzeń do badań produktów celem weryfikacji i jakościowej oceny produktów zgodnie z Polskimi Normami (PN-EN 13163:2013-05)

STYROPMIN Sp. z o.o. planuje realizację projektu badawczego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Opracowanie innowacyjnych produktów izolacyjnych dla budownictwa energooszczędnego”. Zważywszy na zaplanowane w ramach projektu prace i potrzebną do ich realizacji aparaturę badawczą STYROPMIN Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty w zakresie dzierżawy aparatury badawczej.

Zapytanie ofertowe 1 B + R
Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWM/2016 z dnia 4.10.2016r.
Informacja o unieważnieniu zapytań ofertowych do projektu B+R Mazowsze – nr 1
Informacja o unieważnieniu zapytań ofertowych do projektu B+R Mazowsze – nr 2
Zapytanie ofertowe na zakup surowca
Zapytanie ofertowe na zakup surowca grafitowego
Zapytanie ofertowe na zakup surowca białego II
Zapytanie ofertowe na zakup surowca białego
Zapytanie o ofertę
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac badawczych z zakresu badania styropianu oraz układów z udziałem styropianu w postaci: badań z zakresu odporności ogniowej, badań z zakresu reakcji na ogień oraz oddziaływania ognia zewnętrznego
Edytowalny formularz do zapytania ofertowego
Zapytanie o ofertę na badania z zakresu akustyki, badań wytrzymałościowych oraz cieplnych
Formularz edytowalny do zapytania o ofertę na badania z zakresu akustyki, badań wytrzymałościowych oraz cieplnych
Zapytanie ofertowe – przygotowanie biznes planu projektu
Informacja o wyborze oferty – na przygotowanie biznes planu projektu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – badania z zakresu akustyki
oraz badań wytrzymałościowych oraz cieplnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – badania z zakresu odporności
ogniowej i badań z zakresu reakcji na ogień oraz oddziaływania ognia zewnętrznego

Zapytanie ofertowe – zakup oprogramowania laboratoryjnego do badań izolacyjności wyrobów EPS/EPS-T oraz na zakup oprogramowania do badań wytrzymałościowych wyrobów EPS/EPS-T
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zakup oprogramowania do badań izolacyjności i wytrzymałościowych
Zapytanie ofertowe na zakup surowca
Formularz do zapytania ofertowego na zakup surowca
Zapytanie ofertowe na zakup surowca XI.2017
Zapytanie ofertowe na zakup surowca XI.2017 – formularz edytowalny
Zapytanie ofertowe na zakup surowca XII.2017
Zapytanie ofertowe na zakup surowca XII.2017 – formularz edytowalny
Zapytanie ofertowe na zakup surowca I.2018
Zapytanie ofertowe na zakup surowca I.2018 – formularz edytowalny
Zapytanie ofertowe na zakup surowca II.2018
Zapytanie ofertowe na zakup surowca II.2018 – formularz edytowalny
Zapytanie ofertowe na zakup surowca III.2018
Zapytanie ofertowe na zakup surowca III.2018 – formularz edytowalny
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektu
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektu – formularz edytowalny
Unieważnienie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu projektu                     

Realizujemy projekt 8.2 „Wdrożenie platformy B2B integrującej procesy handlowe zachodzące pomiędzy P.P.U.H. „Styropmin” Sp. z o.o. a Partnerami.”

Cel projektu:
Projekt zakłada wdrożenie technologii informatycznych umożliwiających usprawnienie oraz stworzenie nowego sposobu obsługi procesów zachodzących w pomiędzy partnerami. W celu wprowadzenia oczekiwanych zmian przewidywane jest uruchomienie trzech podstawowych elementów systemu:

1. Platforma WEB
2. Rozwiazania mobilne
3. Interfejsy API

których wdrożenie pozwoli zintegrować i zautomatyzować procesy zachodzące pomiędzy P.P.U.H. „Styropmin” Sp. z o.o. a Partnerami.

Zapytanie ofertowe 1
Zapytanie ofertowe 2