Dom to całość, na którą składają się i pomieszczenia mieszkalne i te, które praktycznie pozostają nieużywane. Musi zatem – jako całość – być dobrze docieplony, by nie tracił ciepła, ani energii. Tylko w takiej sytuacji możliwe są realne oszczędności na rachunkach, a cały koszt ocieplenia domu ma ekonomiczne uzasadnienie.

Poddasze może być przykładem nieużytkowanego pomieszczenia, które wymaga ocieplenia. Jeśli poddasze jest niemieszkalne, w grę wchodzi konieczność ocieplenia stropu. Jeśli miałoby zaś pełnić dodatkowe funkcje mieszkalne, wówczas nieodzowne byłoby ocieplenie dachu.

Czym zatem jest strop?

Najprościej mówiąc, strop to pozioma przegroda, która oddziela kondygnacje. Może być pokryty sufitem lub posadzką; jeśli zaś oddziela piętra, to z jednej strony będzie miał sufit, a z drugiej posadzkę. Stropy są bardzo ważne dla całej konstrukcji domu, spełniają bowiem kilka funkcji:
• Przenoszą obciążenia (własne i użytkowe)
• Izolują piętra (chodzi np. o ciepło i dźwięki)
• Zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia.

Jak prawidłowo ocieplić poddasze nieużytkowe?

Ocieplenie poddasza nieużytkowego jest uzależnione od jego wysokości, konstrukcji więźby dachowej i stropu oddzielającego poddasze od części mieszkalnej i ogrzewanej. Jeśli poddasze jest nieogrzewane – wymaga bardzo starannego izolowania termicznego. Zastosowanie odpowiedniej termoizolacji pozwoli na uniknięcie dużych strat energetycznych spowodowanych uciekaniem ciepła z ogrzewanych pomieszczeń przez poddasze. W dobie energooszczędności jest to niezwykle istotne. Chcąc docieplić poddasze nieużytkowe – termoizolację należy ułożyć na stropie.

Jako materiał izolacyjny idealnie sprawdzi się styropian. Posiada on odpowiednie właściwości termoizolacyjne i wytrzymałościowe. Najczęściej warstwa ociepleniowa ma grubość kilkunastu centymetrów. Trzeba pamiętać, że izolacyjność styropianu (to, w jakim stopniu zatrzymuje ciepło) jest zależna od dwóch czynników: współczynnika przewodzenia ciepła (tzw. lambdy) oraz grubości warstwy styropianu.
Im niższy jest współczynnik przewodzenia ciepła, tym lepsze są parametry styropianu, a warstwa izolacyjna może wówczas być cieńsza.

Bez fuszerki

Wykorzystując styropian do termoizolacji poddasza nieużytkowego powinniśmy układać go w tzw. mijankę na dwóch warstwach. Zawsze należy kłaść go tak, by równo i szczelnie pokrywał cały strop. Trzeba wówczas pamiętać o tym, by warstwy dokładnie do siebie przylegały.
Jeżeli konstrukcja stropu i wysokość pomieszczenia na to pozwala – możemy ułożyć na poddaszu podłogę i w ten prosty sposób stworzyć strych. W tym przypadku na styropian wylewana jest warstwa jastrychu. Ewentualne zabezpieczenie styropianu na podłodze mogą stanowić również popularne płyty OSB. Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej styropianu taką prowizoryczną podłogę można układać bezpośrednio na nim.

Ponadto, należy spełnić wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła, które narzucają nam przepisy budowlane. Na dzień dzisiejszy – strop oddzielający pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego musi posiadać wartość tego współczynnika na poziomie U ≤0,18 [W/(m2K)]. W 2020 roku wartość ta zmniejszy się do 0,15 [W/(m2K)]. Oznacza to, że do izolacji stropu powinniśmy użyć ok. 20 cm styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła na poziomie 0,036 W/mK lub 16 cm styropianu szarego o lambdzie 0,030 W/mK.