DP CS PRO 200

Zastosowanie:

  • podłogi i posadzki przemysłowe
  • dachy płaskie z dowolną warstwą hydroizolacji
  • dachy płaskie w układzie stropodachów pełnych
  • w budownictwie inżynierskim i drogowym jako wypełnienia konstrukcyjne, szalunki tracone
  • jako warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

Istotne cechy produktu:

  • dobra izolacja termiczna: deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λD) ≤ 0,034 [W/(m•K)],
  • wytrzymałość na zginanie ≥ 250 kPa,
  • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 200 kPa,
  • obciążenie użytkowe do 6,0 t/m2
  • reakcja na ogień: Euroklasa E

Oznaczenie zgodnie z normą EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5