Strategia podatkowa

Strategia podatkowa Spółki wiąże się z dążeniem do należytego, prawidłowego i terminowego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Władze Spółki traktują realizowanie obowiązków publiczno-prawnych związanych z obliczaniem i uiszczaniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa i innych organów podatkowych jako swój obowiązek związany z prowadzeniem działalności na terytorium Polski.

Nasze standardy:
Informacja o realizowanej strategii podatkowej