Budownictwo przemysłowe oraz konstrukcje drogowe także doceniają zalety styropianu. Wykorzystują przede wszystkim płyty należące do linii materiałów podkładowych, czyli stworzonych tak, by przenosiły duże i bardzo duże obciążenia.

Styropmin oferuje sześć rodzajów styropianu do posadzek – to linia DP CS PRO. Składają się na nią płyty, które są w stanie wytrzymać obciążenie (równomiernie rozłożone) od 1,8 tony na m2 (DP CS PRO 60) aż do 6 ton na m2 (DP CS PRO 200). W budownictwie mieszkaniowym wykorzystuje się styropian podkładowy do ocieplania posadzek. Niezależnie, czy jest to podłoga na gruncie, strop (czyli przegroda pozioma oddzielająca od siebie kondygnacje), balkon czy taras nie ma potrzeby używać materiału o wyśrubowanych parametrach. Dobrze jednak wiedzieć, że do posadzek stosuje się inny styropian niż do ocieplania ścian.

Podkładowi giganci
Z kolei płyty o bardzo wysokich parametrach, jeśli chodzi o wytrzymałość na obciążenie, są przeznaczone po pierwsze do dużych inwestycji, takich jak: galerie handlowe, stadiony, baseny czy parkingi publiczne, a po drugie do konstrukcji drogowych, czy mostów. Chodzi np. o podbudowę mostów lub nasypów czy wypełnienie konstrukcyjne dróg. W tych przypadkach sprawdzą się DP CS PRO 150 oraz DP CS PRO 200.

Wspomniana już wytrzymałość na obciążenie użytkowe wyrażona jest w kPa. Im większa jest ta wartość, tym styropian do posadzek przeniesie większy ciężar. W przypadku „stopięćdziesiątki” jest to 45 kPa, co oznacza wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenie do 4,5 tony na m2. W przypadku „dwusetki” to 60 kPa, czyli 6 ton.

Równie istotny w tych materiałach jest współczynnik przewodzenia ciepła, czyli tzw. lambda. Tutaj im jest niższy, tym styropian jest lepszym izolatorem. Gdy pomyślimy o ogrzewaniu tak gigantycznych przestrzeni jak centrum handlowe czy basen (w tym przypadku ciepło jest jeszcze ważniejsze), jest oczywiste, że styropian do ocieplania posadzek przemysłowych musi mieć niską lambdę, by jak najwięcej ciepła zatrzymywać wewnątrz. I tak DP CS PRO 150 charakteryzuje się współczynnikiem przewodzenia ciepła na poziomie λ ≤ 0,035, a DP CS PRO 200 – λ ≤ 0,034.

Styropian na drodze
Inwestycji drogowych nie ociepla się rzecz jasna w potocznym tego słowa znaczeniu. Trzeba je jednak chronić przed przemarzaniem, co ma kluczowe znaczenie dla trwałości asfaltu. Wie to niemal każdy kierowca, trudno bowiem spotkać kogoś, kto nie narzekał choć raz na dziury w drodze po zimie. Właśnie do tego służy ułożenie warstwy profesjonalnego styropianu podkładowego. Dodatkową korzyścią jest, że taka warstwa również odciąża całą konstrukcję.

Warto też pamiętać o innych zaletach płyt styropianowych, które przekładają się na bezpieczeństwo przyszłych użytkowników dużych publicznych inwestycji. Styropian jest materiałem tzw. samogasnącym, co oznacza, że gaśnie w zetknięciu z ogniem, uniemożliwiając jego rozprzestrzenianie się. Jest odporny na działanie większości substancji chemicznych oraz, co istotne, jest neutralny biologicznie – nie powoduje zanieczyszczenia wód gruntowych.