Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, że firma Styropmin otrzymała wyjątkową nagrodę w programie Razem Dla Planety (https://razemdlaplanety.eu) w kategorii „Lider zrównoważonego rozwoju MŚP” zajmując III miejsce. Konkurs został zorganizowany przez firmę Basf.

Jest to dla firmy duże wyróżnienie – szczególnie, że przykłada ogromną wagę do ochrony klimatu i zrównoważonej przyszłości. W konkursie doceniono innowacyjne podejście firmy, w tym produkcję płyt Instal Panel pod proekologiczne ogrzewanie podłogowe i płyt grafitowych wspierających budownictwo energooszczędne i pasywne oraz działania w ramach Operation Clean Sweep® (OCS), bezodpadową produkcję, linie do odzyskiwania ciepła i wody, a także pełne wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł. Doceniono także działania firmy związane z propagowaniem i edukacją w zakresie termoizolacji i  termomodernizacji jako działań prośrodowiskowych, oszczędzania energii, jak i propagowanie ekologicznych kalkulatorów.