Działania prośrodowiskowe są dla firmy Styropmin jednym z najważniejszych elementów strategii firmy. Z jednej strony płyty styropianowe tej marki mają najlepsze na rynku parametry związane z energooszczędnością ocieplanych budynków, z drugiej strony firma szuka proekologicznych rozwiązań w całym procesie produkcji. Styropmin bierze udział w proekologicznym, międzynarodowym programie Operation Clean Sweep® (OCS). Potwierdza w ten sposób zaangażowanie w promowanie ograniczania ilości tworzyw sztucznych i minimalizowania ilości odpadów.

Styropmin dba o naturę już na etapie produkcji stosując tzw. recykling przedkonsumencki. Ścinki powstające podczas cięcia płyt z bloków styropianowych nie stanowią odpadu – są mielone i w odpowiednich ilościach wprowadzane z powrotem do cyklu produkcyjnego. W ten sposób produkcja płyt jest praktycznie bezodpadowa. Eksperci firmy dbają także aby płyty oferowane nabywcom spełniały ekologiczne normy jakościowe.

Dbałość o środowisko nie może kończyć się na recyklingu dużych i łatwo dostępnych tworzyw sztucznych, musimy ograniczyć przedostawanie się do naszego otoczenia nawet najmniejszych drobin, dlatego jako jeden z największych producentów styropianu postanowiliśmy dołączyć do programu OCS – mówi Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.

STOP granulatowi
Operation Clean Sweep® (OCS) to funkcjonujący już od kilku lat program, którego celem jest zapobieganie stratom granulatu tworzyw sztucznych i zanieczyszczeniu wód powodowanym przez przedostawanie się granulek do środowiska. Jest oparty na sześciu, dobrowolnych zobowiązaniach:

  • wprowadzenie zmian i usprawnień na terenie zakładów w celu zapobiegania stratom granulek,
  • stworzenie wewnętrznych procedur,
  • szkolenia i odpowiedzialność pracowników,
  • audyt,
  • zgodność z wszystkimi lokalnymi normami i regulacjami,
  • zachęcanie partnerów biznesowych do wdrożenia podobnych procedur.

Program podpowiada bardzo konkretne wskazówki, jakie działania należy podjąć, aby zminimalizować przedostawanie się granulatu do wód gruntowych – zarówno na etapie produkcji, pakowania, ale i jego transportu. Polegają one na umiejętnym przechwytywaniu mikrodrobin. To wymaga z jednej strony odpowiedniego zaprojektowania zakładów, często inwestycji w maszyny, ale też po prostu świadomości. Dlatego bardzo ważnym elementem programu jest uwrażliwienie wszystkich pracowników na problem utraty mikroplastiku. Istotne jest, aby byli oni świadomi znaczenia problemu i poczuli się odpowiedzialni za zapobieganie wyciekom granulatu oraz za jego bezpieczne przechowywanie, sprzątanie i utylizację. W zakładach produkcyjnych Styropmin powstały pierwsze instrukcje dla pracowników w sposób klarowny opisujące sytuacje zdarzające się podczas produkcji, pokazujące jakie stwarzają one ryzyko dla zanieczyszczenia środowiska i jak należy wówczas postąpić. – Od nich zaczynamy, dostosowujemy także infrastrukturę w naszych fabrykach i wkrótce ruszamy ze szkoleniami dla pracowników – podkreśla Renata Ciszewska, kierownik jakości i rozwoju w firmie Styropmin.