Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące energooszczędności budynków. Wyższe normy będą musiały spełniać wszystkie domy, dla których pozwolenie na budowę wydano po 31 grudnia 2020 roku. Co ważne jednak również przeprowadzana od tego roku termomodernizacja starych budynków musi uwzględniać nowe przepisy.

Jeśli spotkacie się z określeniem warunki techniczne 2021 (WT 2021) lub standard energetyczny 2021, dotyczy to właśnie zaostrzonych norm budowlanych. Od strony technicznej spełnienie nowych wytycznych oznacza zmniejszone przenikanie ciepła. W praktyce zatem więcej ciepła zostaje w budynku, potrzebuje on zatem mniej energii. A zmniejszenie zapotrzebowania na energię to oczywiste korzyści dla środowiska, zwłaszcza jeśli dojdzie do tego pozyskiwanie jej z tzw. czystych lub inaczej odnawialnych źródeł (OZE), takich jak np. słońce.

To, ile ciepła zostaje w budynku, określane jest m.in. przez współczynnik przenikania ciepła (U). Im jest mniejszy, tym lepiej. Nowe regulacje określają zatem, jaką wartość tego współczynnika mają mieć poszczególne elementy domu – ściany, dach, podłogi, a także okna czy drzwi.

Zmianę wartości współczynnika w stosunku do poprzednich norm z 2017 roku (WT 2017) pokazuje poniższa tabela:

Współczynnik przenikania ciepła dla całego domu zależy w dużej mierze od materiałów budowlanych. Styropian używany przy termoizolacji również ma swoje parametry dotyczące przewodzenia ciepła. To, w jakim stopniu styropian „oddaje” ciepło, a w jakim nie pozwala mu „uciec”, określa współczynnik przewodzenia ciepła, lambda (λ). Im mniejsza wartość współczynnika przewodzenia ciepła, tym styropian jest lepszym izolatorem.

Termoizolacja będzie zatem tak samo efektywna, jeśli zastosujemy grubszą warstwę styropianu o gorszym współczynniku przewodzenia ciepła lub cieńszą warstwę płyt styropianowych o lepszym współczynniku. W odpowiedzi na poszukiwanie coraz bardziej energooszczędnych technologii budowalnych powstał styropian pasywny.

Współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu uniwersalnego i pasywnego ma następujące wartości:

  • Styropian uniwersalny – λ ≤ 0,042 do λ ≤0,034
  • Styropian pasywny – λ ≤ 0,033 do λ ≤0,030

Przewodzenie ciepła przez materiał budowlany, jakim jest styropian, i właściwy dobór grubości warstwy izolacyjnej, będzie miało ważny wpływ na to, czy dom będzie spełniał nowy standard energetyczny. Nowe regulacje niosą za sobą zwiększenie grubości materiału termoizolacyjnego lub zastosowanie innego, o wyższych parametrach termoizolacyjnych, np. styropian Styropmin Passive PRO 030.

Wymiana źródeł energii na poważnie
Co istotne eksperci wskazują, że spełnienie nowych norm nie będzie możliwe bez realnej zmiany sposobów dostarczania energii do domu. Jedna sprawa zatem to sprawienie, że dom będzie oszczędzał energię, druga zaś – skąd ją będzie pozyskiwał.

Warunki techniczne 2021 odnoszą się bowiem także do współczynnika zużycia energii, Ep. Określa on roczne zapotrzebowanie na energię nieodnawialną do funkcjonowania domu (ogrzewanie, chłodzenie, światło, podgrzewanie wody itd.). Systematycznie – wraz z kolejnymi aktualizacjami warunków technicznych – jest on zmniejszany, co oznacza dom musi zużywać coraz mniej energii, które pochodzi ze źródeł nieodnawialnych. Chodzi o kotły węglowe, olejowe, czy nawet gazowe. To wszystko są źródła kopalne.

Od 2021 roku normy są tak wysokie, że po prostu wymuszą sięgnięcie po czystą energię. Bez tego praktycznie nie da się spełnić nowych warunków. Jakie to mogą być rozwiązania? Na przykład pompy ciepła, kotły kondensacyjne, panele słoneczne czy baterie fotowoltaiczne.

Termomodernizacja domu umożliwia wymianę ogrzewania przy państwowym wsparciu. Dotacje na ten cel można uzyskać w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” (w którym także wprowadzono nowości od 2021 roku). Ponadto wydatki związane z termomodernizacją domu można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Według obecnych założeń będzie ona obowiązywała do 2023 roku, tak więc warto planować prace termomodernizacyjne i zbierać rachunki.